topbar
Sắp xếp:

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech 2.5 HP RTMV24H-BA-A

Liên hệ
Tính năng nổi bật Điều khiển từ xa. Tự chọn chế độ hoạt động. Lọc sạch không khí. Hẹn giờ hoạt động. Chế độ bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm năng lượng. Chế độ hoạt...

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech 2.0 HP RTMV18H-BA-A

Liên hệ
Tính năng nổi bật Điều khiển từ xa. Tự chọn chế độ hoạt động. Lọc sạch không khí. Hẹn giờ hoạt động. Chế độ bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm năng lượng. Chế độ hoạt...

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech 1.5 HP RTMV12H-BA-A

Liên hệ
Tính năng nổi bật Điều khiển từ xa. Tự chọn chế độ hoạt động. Lọc sạch không khí. Hẹn giờ hoạt động. Chế độ bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm năng lượng. Chế độ hoạt...

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech 1.0 HP RTMV9H-BA-A

Liên hệ
Tính năng nổi bật Điều khiển từ xa. Tự chọn chế độ hoạt động. Lọc sạch không khí. Hẹn giờ hoạt động. Chế độ bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm năng lượng. Chế độ hoạt...

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech 2.0 HP RTMV18H-DA-A

Liên hệ
Tính năng nổi bật Điều khiển từ xa. Tự chọn chế độ hoạt động. Lọc sạch không khí. Hẹn giờ hoạt động. Chế độ bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm năng lượng. Chế độ hoạt...

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech 1.5 HP RTMV12H-DA-A

Liên hệ
Tính năng nổi bật Điều khiển từ xa. Tự chọn chế độ hoạt động. Lọc sạch không khí. Hẹn giờ hoạt động. Chế độ bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm năng lượng. Chế độ hoạt...

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech 1.0 HP RTMV9H-DA-A

Liên hệ
Tính năng nổi bật Điều khiển từ xa. Tự chọn chế độ hoạt động. Lọc sạch không khí. Hẹn giờ hoạt động. Chế độ bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm năng lượng. Chế độ hoạt...

Dàn nóng điều hòa Multi Reetech Inverter RMSV36H-DA-A

Liên hệ
Đặc điểm đặc trưng của sản phẩm bao gồm: Hoạt động êm. Tiết kiệm điện. Bốn tốc độ quạt. Khóa chức năng trên bộ điều khiển. Lắp đặt đơn giản và bảo trì dễ dàng. Các tính...

Dàn nóng điều hòa Multi Reetech Inverter RMSV42H-DA-A

Liên hệ
Đặc điểm đặc trưng của sản phẩm bao gồm: Hoạt động êm. Tiết kiệm điện. Bốn tốc độ quạt. Khóa chức năng trên bộ điều khiển. Lắp đặt đơn giản và bảo trì dễ dàng. Các tính...

Dàn nóng điều hòa Multi Reetech Inverter 3.0HP RMSV27H-DA-A

Liên hệ
Đặc điểm đặc trưng của sản phẩm bao gồm: Hoạt động êm. Tiết kiệm điện. Bốn tốc độ quạt. Khóa chức năng trên bộ điều khiển. Lắp đặt đơn giản và bảo trì dễ dàng. Các tính...

Dàn nóng điều hòa Multi Reetech Inverter 2.5HP RMSV21H-DA-A

Liên hệ
Đặc điểm đặc trưng của sản phẩm bao gồm: Hoạt động êm. Tiết kiệm điện. Bốn tốc độ quạt. Khóa chức năng trên bộ điều khiển. Lắp đặt đơn giản và bảo trì dễ dàng. Các tính...

Dàn nóng điều hòa Multi Reetech Inverter 2.0HP RMSV18H-DA-A

Liên hệ
Đặc điểm đặc trưng của sản phẩm bao gồm: Hoạt động êm. Tiết kiệm điện. Bốn tốc độ quạt. Khóa chức năng trên bộ điều khiển. Lắp đặt đơn giản và bảo trì dễ dàng. Các tính...

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: